Latar Belakang

Penamas

Memandangkan dengan kondisi semasa perpecahan yang sering terjadi di dunia luar amnya dan amat ketara sekali di Malaysia, Penamas mengambil pendekatan penyatuan atas dasar Alif, Ba dan Ta. Bergerak atas ‘kaedah cari persamaan bukan perbezaan‘ demi melestarikan segalanya. Penamas sedang mengorak langkah dan menyusun barisan pelapis di kalangan kanak-kanak dan remaja yang berminat dan mempunyai bakat terpendam untuk menjadi modal insan yang gemilang, cemerlang dan terbilang sesuai dengan slogan kata Penamas : TAAT – SETIA – BERSATU – IKHLAS – BERKORBAN