Kelab Penamas

KELAB PENaMAS ADALAH SALAH SATU STRUKTUR YANG BERADA DI BAWAH KELOLAAN PENaMAS INDUK…GABUNGAN PUTRA PENaMAS/PUTRI PENaMAS DAN PENaMAS KIDS MAKA TERBENTUKLAH KELAB PENaMAS…PRODUK YANG DI GUNA PAKAI ADALAH ATAS TIKET KESENIAN DAN KEBUDAYAAN WARISAN BANGSA MANAKALA MODALNYA HANYALAH MODAL INSAN DAN DASARNYA PULA ADALAH PENYATUAN PERBAGAI ALIRAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN WARISAN BANGSA DEMI MEMARTABATKAN ALIF/BA DAN TA.