Penamas Nusantara

PENAMAS SENUSANTARA ADALAH SALAH SATU RANGKAIAN PENaMAS TERDIRI DARI MODAL INSAN YANG BERMINAT DI DALAM KESENIAN DAN KEBUDAYAAN WARISAN MELAYU DI LUAR NEGARA MELIBATKAN NEGARA THAILAND/SINGAPURA/BERUNAI/INDONESIA/MYAMAR DAN AUSTRALIA.