Penamascare

PENaMAScare adalah salah satu struktur yang berada di bawah kelolaan PENaMAS adalah terdiri dari modal insan yang bertanggung jawab mengurus dan mentadbir serta menyusun dana di dalam bidang ekonomi/kebajikkan dan kemasyarakatan serta berminat di dalam KESENIAN WARISAN MELAYU di paras umur 18 tahun ke atas.