Penamasnita

PENaMASnita adalah salah satu struktur yang berada di bawah kelolaan PENaMAS adalah terdiri dari modal insan yang berminat di dalam bidang ekonomi/kebajikkan dan kemasyarakatan serta berminat di dalam KESENIAN WARISAN MELAYU di paras umur 18 tahun ke atas.